یک پردیس

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «احمد شاملو» ثبت شده است

بترس!

از او که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی

او تمام حرفهایش را جای تو به خدا زد.

خدا خوب گوش می‌کند و خوب‌تر یادش می‌ماند،

خواهد رسید روزی که خدا تمام حرف‌های او را سرت فریاد خواهد کشید.

 

و تو آن روز درک خواهی که چرا گفتند

دنیا دار مکافات است.

- شاملو

به پرواز،

شک کرده بودم؛

به هنگامی که شانه هایم،

از توان سنگین بال،

خمیده بود...

 

«شاملو»